Ikona dostępności
Wyszukiwarka

Pomoc

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001, Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek złożony w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do Rektoratu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, powiadomienie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nastąpi w ciągu 2 miesięcy.

Biuro Rektora może odmówić udzielenia informacji niejawnych, określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010  r. o ochronie informacji niejawnych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji o odmowie udostępnienia informacji.

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. T. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki,
tel. +48 87 562 84 32
fax +48 87 562 84 55
e-mail:sekretariat.rektor[at]puz.suwalki.pl

Zobacz