Ikona dostępności
Wyszukiwarka

Oferty pracy

Dział Kadr
tel. 87 562 84 59

email: d.sienkiewicz[at]puz.suwalki.pl
email: l.janulewicz[at]puz.suwalki.pl

Zobacz wpisy archiwalne

W czasie, gdy  Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach nie prowadzi rekrutacji, tworzenie nowych zbiorów dokumentów aplikacyjnych osób ubiegających się o zatrudnienie nie jest realizowane. 

W związku z powyższym wszystkie aplikacje wpływające w formie papierowej będą niszczone, zaś przesłane pocztą elektroniczną zostaną usunięte bez merytorycznego rozpatrzenia ich zawartości.

Natomiast przy dokumentach dostarczonych osobiście pracownik Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach ma prawo odmówić ich przyjęcia.

Administrator obowiązany jest, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub wejściem w posiadanie przez osobę nieuprawnioną.

Zobacz